• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-08-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #50995

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 316 pkt 2 w zw. z art. 320 pkt 1 Prawa Upadłościowego w rozumieniu art. 55? KC czynnego przedsiębiorstwa , w którego skład wchodzą n/w składniki majątkowe :

1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 159/1 , nr 160 , nr 162 , nr 163/5 , nr 166 , nr 164/2 , nr 186/1 , nr 664 , nr 164/1 , nr 163/1 , 163/3 nr 572/3 o łącznej pow. 3670 m2 objęte KW nr BB1C/00071625/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 159/2 , nr 161/1 , nr 161/2 nr 157 , nr 165 o pow. łącznej 13 600 m? za budowanych budynkami
- hali produkcyjnej z częścią biurowo - socjalną
- kotłowni
- pompowni - laboratorium
- stacji odwadniania
- hydroforni
opisanymi w KW nr BB1C/00051490/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Cieszynie V Wydział Ksiąg wieczystych

3. Ruchomości ( zgodnie ze złożonym opisem i oszacowaniem przez biegłego rzeczoznawcę będącego w aktach sprawy)
za cenę łączną nie niższą niż 4 086 000,00 zł brutto ( słownie : cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych ) co stanowi 75% wartości ich oszacowania dla sprzedaży wymuszonej .

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Bielsko-Biała
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej