• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-05-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #23984

Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
Sprzedaży podlegają zorganizowane części przedsiębiorstwa:
I. zgodnie z art. 320 pkt. 1 p.u.i.n. ze skutkami określonymi w art. 317 i 318 p.u.i.n. (przetarg w Sądzie): Zakład Przetwórstwa i Wyrobu Wędlin - nieruchomość gruntowa położona w Janikowie, składająca się z działek o numerach 352/2; 356/1; 356/2; 360/5; 360/6; 363/2 i 366/2 o łącznej powierzchni 3,3868 ha zabudowanej budynkiem przemysłowym z częścią biurowo socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 8.992,15 m2. Ponadto: murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 492 m2, wiatą częściowo obudowaną o pow. zabudowy 405 m2. murowanym budynkiem myjni samochodowo pow. zabudowy 90 m', murowanym budynkiem biurowym portiernią o pow. zabudowy 86 m2, murowanym budynkiem przemysłowym - podczyszczalnią ścieków o pow. zabudowy 104 m2 innej konstrukcji budynkiem handlowo-usługowym
- sklepem przyzakładowym o pow. zabudowy 52 m2, murowanym budynkiem myjni samochodów o pow. zabudowy 90 m2, murowanym budynkiem małej portierni o pow. zabudowy 6,76 m2 oraz stacją redukcyjno-pomiarową gazu, studnią głębinową, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, oświetleniem zewnętrznym, a także zbiornikiem na wody opadowe, 2-ma zbiornikami na wodę deszczową, pylonem reklamowym, 2 masztami flagowymi i przynależną do nieruchomości infrastrukturą techniczną, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW RA1R/00048145/4 - cena wywoławcza: 16.100.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto tysięcy 00/100).
II. zgodnie z art. 323 w nawiązaniu do art. 213 p.u.i.n. z wolnej ręki:
a) nieruchomość niezabudowana w m. Janików - działki nr: 35 o powierzchni 0,1200 ha - cena wywoławcza 3 300,00 zł; 153/3 o powierzchni 0,2100 ha - cera wywoławcza 5.500,00 zł; 153/5 o powierzchni 0,0608 ha - cena wywoławcza 1.800,00 zł; 811 o powierzchni 0,7900 ha - grunty rolne - cena wywoławcza 85.000,00 zł - KW nr RA1K/00000017/0 - łączna cena wywoławcza 95.600,00 zł.

b) nieruchomość niezabudowana w m. Janików; działka nr 519 o powierzchni 1,1400 ha - grunt rolny - KW nr RA1K/00000356/8 - cena wywoławcza 40.000.00 zł,

c) nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami produkcyjno-usługowymi dla rolnictwa w m. Janików, działka nr 355 o powierzchni 0,6300 ha - cena wywoławcza 940.000,00 zł oraz niezabudowane działki - grunty rolne w m. Janików; działki nr 34 o powierzchni 0,1300 ha - cena wywoławcza 3.600,00 zł; 59 o powierzchni 0,1400 ha - cena wywoławcza 3.800,00 zł; 187 o powierzchni 0,1500 ha - cena wywoławcza 61.000,00 zł; 354 o powierzchni 0.8400 ha - cena wywoławcza 26.600,00 zł; 357 o powierzchni 0,0400 ha - cena wywoławcza 1.100,00 zł; 554 o powierzchni 0,1100 ha - cena wywoławcza 2.500,00 zł; 555 o powierzchni 0,7400 ha - cena wywoławcza 20.200,00 zł; 436 o powierzchni 1,5400 ha - cena wywoławcza 171.300,00 zł; 152/2 o powierzchni 0,3919 ha - cena wywoławcza 11.700.00 zł; 119/2 o powierzchni 0.2689 ha - cena wywoławcza 7.900.00 zł; 435/2 o powierzchni 1.3041 ha - cena wywoławcza 148.600.00 zł - KW nr RA1K/00020781/2 - łączna cena wywoławcza 1.398.300,00 zł,

d) nieruchomość w m. Dąbrówka zabudowana działkę nr 166 o powierzchni 0,8678 ha - cena wywoławcza 90.000.00 zł i niezabudowaną działkę nr 216/2 o powierzchni 2,0307 ha - cena wywoławcza 213.000,00 zł - grunty rolne o powierzchni - KW nr RA1K/00015712/0 - łączna cena wywoławcza 303.000,00 zł.

e) w m. Ruska Wieś 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej, gospodarstwo - działki nr 201 o powierzchni 3.9105 ha i 200/2 o powierzchni 0.3730 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami niemieszkalnymi produkcyjno-usługowymi dla rolnictwa - cena wywoławcza 663.950,00 zł; działki 111202/2 o powierzchni 2,7099 ha - cena wywoławcza 44.300.00 zł. 203/1 o powierzchni 34.2596 ha - cena wywoławcza 521.450,00 zł i 203/5 - grunty rolne o powierzchni 7,8727 ha - cena wywoławcza 19.800,00 zł - KW nr LU1A/00057002/8 - łączna cena wywoławcza 1.249.500,00 zł.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Radom
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 22-23.05.2021

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej