• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-05-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #58641

Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w kapitale zakładowym

Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert w konkursach, zorganizowanych w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 82/22, na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci:
- 95 udziałów w kapitale zakładowym Girasoles sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000483583, NIP 7252071397, REGON 101682429) o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote);
- 45 udziałów w kapitale zakładowym Impet Inari sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000433059, NIP 6572908293, REGON 260632135) o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty);
- 25 udziałów w kapitale zakładowym Positive Minds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000388998, NIP 7010294998, REGON 142918788) o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty).
Szczegółowe informacje na temat przedmiotów konkursów ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Operaty szacunkowe dotyczące wycen ww. praw majątkowych, sporządzone przez biegłego sądowego, są udostępniane do wglądu w biurze Syndyka, w dni powszednie, w godz. 10:00 – 14:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursów ofert, dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotów konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Pełna treść regulaminów konkursów ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej