• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-11-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #57269

Syndyk MSport sprzeda wierzytelności

Ogłoszenie o sprzedaży pakietu wierzytelności

Konkurs ofert „z wolnej ręki”

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą pod firmą Msport Hurtownia Artykułów Sportowych i Turystycznych Tomasz Woźniak z siedzibą w Łodzi ul. Brukowa 6/8 (postępowanie upadłościowe sygn. akt XIV GUp 30/18), działając na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza z dnia 24 padziernika 2022 r. sygn. akt GUp 30/18 - oferuje do sprzedaży w trybie konkursu ofert z „wolnej ręki” - majątek masy upadłości dłużnika w postaci pakietu wierzytelności wymienionych w Spisie Inwentarza pod pozycjami 62, 63 i 64 - za najwyższą możliwą do uzyskania cenę na rynku.

Oferty z ceną wraz z dowodem wpłacenia wadium w wysokości 300 zł (słownie: trzysta zł) na konto w PKO BP Nr 19 1020 3408 0000 4102 0171 9897- należy składać do dnia
6 grudnia 2022 r. - w formie pisemnej (list polecony – decyduje data wpływu oferty) na adres: Syndyk Masy Upadłości - Skrytka pocztowa nr. 5 Urząd Pocztowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 6/8 95-100 Konstantynów Łódzki – z dopiskiem „oferta zakupu pakietu wierzytelności Msport - GUp 30/18”.
Oferty złożone po terminie oraz bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Konkurs wygrywa oferta z najwyższą zaproponowaną ceną.

W dniu 8 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 w Kancelarii syndyka - Łódź ul. POW 17 lokal nr 8 - nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 602 337 725.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej