• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-01-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #60579

Syndyk sprzeda 500 udziałów w kapitale spółki

Ogłoszenie o sprzedaży
Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krystyny Marszałkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki pakiet 500 udziałów stanowiących 50 % kapitału zakładowego spółki Dream Builders sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000296456) za cenę nie niższą niż 12 187,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100).
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 6 marca 2024 r. do godz. 16:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr tel. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Obszar działalności Wojewódzki
Cena do negocjacji Tak

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej