• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-11-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #53605

Syndyk sprzeda akcje

Syndyk masy upadłości SKYLINE TELEINFO S.A. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 221/20 sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawa majątkowe w postaci 66.000 akcji w spółce Polski Instytut Data Center S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000449763 za cenę nie niższą niż 52.800,00 zł, zgodnie z „Wyceną” sporządzoną przez biegłego sądowego z zakresu ekonomiki i finansów.
Oferty można składać w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53/4 w Warszawie w godz. 8-15 do dnia 06.12.2021 r. Otwarcie ofert w dniu 07.12.2021 roku o godz. 10.00.
Wycena udziałów do wglądu w biurze syndyka, wszelkie informacje pod numerem telefonu 602 782 392.

Informacje podstawowe

Branża
  • informatyka
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena sprzedaży 52800 zł
Forma prawna Spółka akcyjna

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej