• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-03-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #58155

Syndyk sprzeda fotobudki

INFORMACJA O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości „Fabryka Biznesu” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIV GUp 80/20 informuje o sprzedaży po obniżonej cenie ruchomości w postaci dwóch fotobudek typu box classic na zdjęcia, w z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za kwotę nie mniejszą niż po 2.835,00 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć 00/100 złotych) netto + VAT za każdą z tych ruchomości.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży proszę o kontakt z Biurem Syndyka – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00, pod podany numer tel: , e-mail: kancelaria@kancelariafrontczak.pl
Pisemną ofertę kupna wskazanych ruchomości należy składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00) lub przesyłką każdorazowo w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta fotobudka - „Fabryka Biznesu” sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 22 marca 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Piotrkowska 177A lok. 1, 90-447 Łódź.
Termin składania ofert: do 22 marca 2023 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2023 r.
Cena sprzedaży podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży ruchomości. Protokolarne wydanie ruchomości nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • rozrywka, rekraacja
  • usługi dla ludności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej