• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-03-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #58187

Syndyk sprzeda pakiet 500 udziałów

Ogłoszenie o sprzedaży
Syndyk masy upadłości Krystyny Marszałkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki pakiet 500 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Dream Builders sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000296456), za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 16 250,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.
Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr tel. .Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert, sprzedaż z wolnej ręki

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej