• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-01-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #57710

Syndyk sprzeda pakiet dla gastronomii

INFORMACJA O SPRZEDAŻY W RAMACH PAKIETU RUCHOMOŚCI I UDZIAŁÓW
Syndyk masy upadłości „Fabryka Biznesu” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIV GUp 80/20 informuje o sprzedaży w ramach pakietu: ruchomości w postaci urządzeń dla gastronomii i wyposażenia lokalu gastronomicznego oraz sprzętu komputerowego, a także 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Daisy Detal Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Detal Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za łączną wartość nie niższą niż 74.623,75 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy 75/100 złotych) netto + VAT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o ruchomościach i udziałach wchodzących w skład pakietu oraz o warunkach sprzedaży proszę o kontakt z Biurem Syndyka – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00, numer tel: 660441212, e-mail: kancelaria@kancelariafrontczak.pl
Pisemną ofertę kupna wskazanego pakietu ruchomości i udziałów należy składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00) lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej każdorazowo w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta pakiet – „Fabryka Biznesu” sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku, na adres: Biuro Syndyka, ul. Piotrkowska 177A lok. 1, 90-447 Łódź.
Termin składania ofert: do 30 stycznia 2023 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r.
Cena sprzedaży podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży pakietu ruchomości i udziałów. Protokolarne wydanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej