• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #61363

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności 99 027,99 zł - konkurs ofert

Syndyk Masy Upadłości
PERFEKT DOM M. Koszewski sp. j.

sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5% łącznej wartości nominalnej wierzytelności wchodzących w skład pakietu, tj. 99 027,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 99/100).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% łącznej wartości pakietu wierzytelności lub poszczególnych wierzytelności na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: PKO BP S.A. 27 1020 4795 0000 9102 0451 8999 oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 4.06.2024 r. na adres: Biuro Syndyka Natalia Leszczyńska, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert – wierzytelności XII GUp 213/20”.
Syndyk dopuszcza składanie ofert na zakup poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu za cenę nie niższą niż 5% wartości nominalnej poszczególnych wierzytelności, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu. Syndyk zastrzega, iż ewentualny wybór przedmiotowych ofert nastąpi tylko w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu na zakup całego pakietu.

Warunki konkursu ofert zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje wyłącznie poprzez e-mail: sekretariat[małpa]kancelariaszczecin.eu

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej