• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-05-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #58617

Syndyk sprzeda pensjonat w górach

Syndyk masy upadłości
sprzeda z wolnej ręki

I. cztery (1) – 4)) nieruchomości wieczystoksięgowe tworzące jedną funkcjonalną całość, tj.:
1) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 467,65 m2 i powierzchni garażu 16,10 m2 wraz udziałem wynoszącym 7919/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 146/1 obręb Karpacz-1, gmina Karpacz M. Lokal mieszkalny położony w Karpaczu przy ulicy Karkonoskiej 28. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00043127/7 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) lokal niemieszkalny (usługowy) o powierzchni użytkowej 122,86 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2081/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 146/1 obręb Karpacz-1, gmina Karpacz M. Lokal niemieszkalny położony w Karpaczu przy ulicy Karkonoskiej 28. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/0004652/0 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
3) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej granicach działki o nr. ewidencyjnym 146/3 AM-4, obręb Karpacz-1, gmina Karpacz M., powiat karkonoski, o powierzchni 23 m2 . Nieruchomość położona w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr JG1J/00064073/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
4) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o nr. ewidencyjnych 146/7, 146/8 AM-4, obręb Karpacz-1, gmina Karpacz M. powiat karkonoski, o powierzchni łącznej 302 m2. Nieruchomość położna w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr JG1J/00080146/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Za cenę łączną nie niższą niż cena oszacowania, tj. 1.519.000,00 zł netto.

– Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt: V GUp 65/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 5.06.2023 do godz. 12:00.
– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 5.06.2023.
– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 6.06.2023 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.
– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.
– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm
– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Karpacz
Obszar działalności Lokalny
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert, sprzedaż z wolnej ręki

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej