• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #60058

Syndyk sprzeda ruchomości (przem. drzewny)

Syndyk masy upadłości Drewex sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług w upadłości z siedzibą w Mieszkowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości opisanych szczegółowo w załączniku do regulaminu za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 80% wartości oszacowania poszczególnych ruchomości wskazanych w spisie inwentarza, tj. łącznie za kwotę 641.961,60 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie oferty w terminie do dnia 29.11.2023 r. do godziny 15.00, przy czym pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać biurze syndyka (Anna Malek, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ruchomości, SZ1S/GUp/6/2022”.

Zapłata całości ceny musi nastąpić najpóźniej w dniu podpisywania umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń w zakresie zapłaty całej ceny sprzedaży. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży ruchomości zawarte są w regulaminie przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanych ruchomości, przetargu oraz procedury sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu od 10.00 do 14.00 bądź poprzez e-mail: malek@kancelariaszczecin.eu

Informacje podstawowe

Branża
  • produkcja inne
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Mieszkowice
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej