• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-03-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #58179

Syndyk sprzeda sprzęt gastronomiczny – 50% ceny

INFORMACJA O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt IX GUp 457/21 „of” informuje o sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości, tj.:
1) szafy chłodniczej GRAM K625 – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 1.023,50 zł (tysiąc dwadzieścia trzy złote 50/100),
2) szafy chłodniczej Elektro Helios KS 3716 – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 831,00 zł (osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100),
3) szafy mroźnej Elektro Helios FG 321 – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
4) szafy mroźnej Elektrolux TF 1108 – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
5) stołów chłodniczych dwudrzwiowych – 2 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 1870,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100),
6) witryny grzewczej przelotowej Henny Penny HPHCW5 – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 5.187,50 zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100),
7) stołu centralnego przelotowego Stalgast – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 1.412,00 zł (tysiąc czterysta dwanaście złotych 00/100),
8) drzwi suwanych – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 118,50 zł (sto osiemnaście złotych 50/100),
9) stołu ze zlewem jednokomorowym – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 511,50 zł (pięćset jedenaście złotych 50/100),
10) stołu do panierowania z półką – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 467,50 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 50/100),
11) stołu centralnego z półką Stalgast – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 435,00 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100),
12) stołu przyściennego Stalgast – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 301,00 zł (trzysta jeden złotych 00/100),
13) okapu przyściennego Stalgast – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 804,00 zł (osiemset cztery złote 00/100),
14) filtrów – 5 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 147,50 zł (sto czterdzieści siedem złotych 50/100),
15) opraw oświetleniowych podłużnych – przemysłowych (2 świetlówki) – 8 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 180,50 zł (sto osiemdziesiąt złotych 50/100),
16) opraw oświetleniowych kwadratowych – przemysłowych – 6 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 74,50 zł (siedemdziesiąt cztery złote 50/100),
17) regału ociekowego Stalgast – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 435,00 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100),
18) szafy porządkowej ze zlewem Stalgast – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 933,50 zł (dziewięćset trzydzieści trzy złote 50/100),
19) regału magazynowego ze stali chromowanej – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 219,50 zł (dwieście dziewiętnaście złotych 50/100),
20) sztućców – zestaw, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 26,50 zł (dwadzieścia sześć złotych 50/100),
21) pojemnika ze stali nierdzewnej – 18 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 225,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100),
22) miski ze stali nierdzewnej – zestaw, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 21,50 zł (dwadzieścia jeden złotych 50/100),
23) opakowań i naczyń jednorazowych, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 132,50 zł (sto trzydzieści dwa złote 50/100),
24) kasetonu Manuboard – oświetlenie LED – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 862,50 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100),
25) drukarki fiskalnej Posnet Thermal XL Standard – 1 szt., za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 258,50 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 50/100),

ceny wskazanych powyżej przedmiotów określone są w operacie szacunkowym z dnia 16 listopada 2021 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel., e-mail: sekretariat@nowak-kancelaria.pl
Umówienie spotkania w celu zapoznania się z operatem szacunkowym ruchomości możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod podanym numerem tel. – kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00.
Kupujący ruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).
Termin składania ofert: 27 marca 2023 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość.

Informacje podstawowe

Branża
  • gastronomia, catering
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • lubelskie
Miasto Zamość
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej