• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-12-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #53987

Syndyk sprzeda udziały

Sygn. akt V GUp 59/16

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego – wspólnika spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert na zakup udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące pakiety udziałów w spółkach:

a) 95 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.500,00 złotych (95% kapitału zakładowego) w spółce Asdrog Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000520622);

b) 1500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 złotych (100% kapitału zakładowego) w spółce Primabet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000474446);

c) 900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 złotych (90% kapitału zakładowego) w spółce Solid Environ System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000465887).

2. Pakiety udziałów w każdej ze spółek wskazanych w punkcie 1 są oferowane do sprzedaży oddzielnie.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziałów w spółce”.

4. Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.

5. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/udzialy) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

6. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pisząc na adres e-mail: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej