• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-09-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #59462

Syndyk sprzeda udziały

Ogłoszenie o sprzedaży
Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krzysztofa Romana Skowrońskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:
pakiet 100 udziałów stanowiących 33,33% kapitału zakładowego spółki JPR sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302193, NIP: 8883118051 – uchylony 29.06.2018 r., REGON: 341417434, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100).
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 3 października 2023 r. do godz. 16:00.
Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 4 października 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr tel.
Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej