• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-03-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #58135

Syndyk sprzeda wierzytelność

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym VISTAL MARINE Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3,
zarejestrowanej jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000473012 Jacek Ryncarz,
toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy
pod sygn. akt VI GUp 15/18,
sprzeda wierzytelności przysługujące upadłemu wobec podmiotów z grupy kapitałowej VISTAL (podmioty w trakcie wykonywania układu, restrukturyzacji).
Obowiązuje tryb pisemnego konkursu ofert na nabycie wierzytelności.

Syndyk zaprasza do kontaktu w celu zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży
oraz przekazania bliższych informacji na temat wierzytelności.
Zapytania proszę kierować na adres: biuro.syndyka.gdansk@gmail.com.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdynia
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

brak

Uwagi

Rozpoznanie i otwarcie ofert wyznaczone zostało na dzień 3 kwietnia 2023 roku, godz. 12.00.

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej