• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-02-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #60678

Syndyk sprzeda wierzytelność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Łukasza Lewkowicza sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 40% wartości nominalnej ww. wierzytelności, tj. wobec:
1. Sylwii Szymborskiej o wartości nominalnej 4.756,76 zł za cenę 1.902,70 zł
2. Kamila Świerczewskiego o wartości nominalnej 62.711,65 zł za cenę 25.084,66 zł
Pisemne oferty, zgodne z regulaminem konkursu, należy składać w terminie do dnia 26.02.2024 r. na adres: Biuro syndyka Anna Malek, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.
Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-347-912 w godzinach 10.00–14.00 bądź za pomocą korespondencji email: malek@kancelariaszczecin.eu.

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej