• Kategoria: Szukam inwestora
  • Data: 2024-02-05
  • Identyfikator ogłoszenia: #60627

Syndyk sprzeda wierzytelność – konkurs ofert

Syndyk Upgrade Energy sp. z o.o. w upadłości
ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności do SPAWPOL-EU sp. z o.o.
stwierdzonej tytułami wykonawczymi o wartości: 1.011.699,95 zł
Cena wywoławcza wynosi: 51.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy). Wadium do przetargu: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy). Termin składania ofert: do 26 lutego 2024 roku.
Aby przystąpić do przetargu, należy złożyć pisemną ofertę spełniającą wymagania określone w regulaminie przetargu oraz wpłacić wadium na rachunek masy upadłości w PKO BP S.A nr: 73 1020 2629 0000 9602 0450 0898 najpóźniej do 26 lutego 2024 roku.
Oferty można przesłać przesyłką poleconą na adres: Upgrade Energy sp. z o.o. w upadłości, ul. Al. IX Wieków Kielc 8 lok. 17, 25-516 Kielce (decyduje data wpływu oferty) lub złożyć osobiście w siedzibie Upadłej po uprzednim umówieniu spotkania.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku w Kancelarii Prawnej Piekarski & Partnerzy pod adresem: Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 6 lok. 4, o godzinie 13:00.
Zainteresowani mogą otrzymać Regulamin przetargu pocztą e-mail lub osobiście w siedzibie Upadłej (adres jw.) po telefonicznym umówieniu spotkania.
– Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr. tel. lub kierując zapytanie pocztą e-mail na adres: ofertasyndyka{małpa}gmail.com.
– Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wyboru oferenta.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Szczawno-Zdrój
Obszar działalności Międzynarodowy
Wysokość poszukiwanego kapitału (od) 51000 zł
Typ inwestora Finansowy
Czy jest biznes plan Brak
Możliwość udziału niepieniężnego Nie

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej