• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #61453

Syndyk sprzeda wierzytelność – konkurs ofert

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym VISTAL MARINE Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, zarejestrowanej jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000473012 Jacek Ryncarz, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt VI GUp 15/18 sprzeda wierzytelności przysługujące upadłemu wobec podmiotu VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o. w upadłości, nr KRS: 0000294733, kwota na liście wierzytelności 132.366,90 zł. W trakcie postępowania upadłościowego dłużnik spłacił 6.452,01 zł.

Obowiązuje tryb pisemnego konkursu ofert na nabycie wierzytelności.

Oferty należy składać do dnia 2 lipca 2024 roku do godziny 16.00 na adres Biura Syndyka, tj.
ul. Sobótki 9/III piętro, 80-247 Gdańsk. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% oferowanej ceny. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank PKO S.A. V oddział Gdańsk o numerze 70 1240 5400 1111 0010 7838 5989. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 lipca 2024 roku pod rygorem od-rzucenia oferty.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2024 roku w biurze Organizatora przy ul. Sobótki 9/III p. w Gdańsku o godz. 15.00. Ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję składającą się z syndyka, radcy prawnego oraz protokolanta.

Syndyk zaprasza do kontaktu w celu zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży oraz przekazania bliższych informacji na temat wierzytelności. Zapytania proszę kierować na adres: biuro.syndyka.gdańsk[małpa]gmail.com.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • brak / dowolne
Miasto Gdańśk
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej