• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-12-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #53986

Syndyk sprzeda wierzytelności

Sygn. akt V GUp 59/16, V GUp 60/16

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej – wspólników spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert na zakup spornych wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości:

1. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności – w łącznej kwocie należności głównej 7.155.550,79 zł, wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi – wobec:

a) Gminy Borów (NIP: 9141002833) na nominalną kwotę należności głównej 197.043,70 zł;

b) Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oława w Bystrzycy (NIP: 9120002609) na nominalną kwotę należności głównej 1.238.791,00 zł;

c) Gminy Miasto Wałbrzych (NIP: 8862482604) na nominalną kwotę należności głównej 904.068,45 zł;

d) Województwa Mazowieckiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (NIP: 5270206346) na nominalną kwotę należności głównej 3.509.164,32 zł;

e) Gminy Miasta Boguszów-Gorce (NIP: 8862572804) na nominalną kwotę należności głównej 10.000,00 zł;

f) Gminy Oława (NIP: 9121715754) na nominalną kwotę należności głównej 420.986,06 zł;

g) Jerzego L., Anny K., Tomasza K., Pawła K. na nominalną kwotę należności głównej 94.457 zł;

h) Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (NIP: 8971590801) na nominalną kwotę należności głównej 55.311,14 zł;

i) Gminy Siechnice (NIP: 9121005691) na nominalną kwotę należności głównej 550.000,00 zł;

j) Gminy Czernica na nominalną kwotę należności głównej 9.147,06 zł;

k) Powiatu Oleśnickiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy na nominalną kwotę należności głównej 90.949,32 zł;

l) PRIMABET Sp. z o.o. na nominalną kwotę należności głównej 75.632,74 zł.

2. Wierzytelności są oferowane do sprzedaży łącznie (w pakiecie).

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności”.

4. Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.

5. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/asdrog) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

6. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pisząc na adres e-mail oraz pod numerem telefonu.

Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą wierzytelności oferowanych do sprzedaży jest możliwe po uprzednim uzupełnieniu porozumienia dotyczącego obowiązku zachowania poufności (dokument zamieszczony w zakładce pliki do pobrania) i przesłaniu skanu podpisanego porozumienia (na adres syndyk@sidowski.com.pl). W odpowiedzi na wiadomość podmiotu zainteresowanego, do której załączono podpisane porozumienie o obowiązku zachowania poufności, zostanie udostępniony link, pod którym możliwe jest przeglądanie skanów dokumentów.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej