• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-11-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #57258

Syndyk sprzeda wierzytelności

Syndyk masy upadłości Skyline Teleinfo S.A. w upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 221/20, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 12 października 2022 roku sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości. Cena wywoławcza pakietu wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2022 r. do godz. 15.00, w biurze syndyka masy upadłości Skyline Teleinfo S.A., ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 08.12.2022 na godz. 9.30 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Opinia biegłego sądowego dotycząca sprzedawanych wierzytelności dostępna w biurze syndyka, ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa. Inne szczegółowe informacje pod nr tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
Województwa
  • mazowieckie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej