• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-02-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #60684

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Kielaka sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości:
1. wobec Tomasza Grudziak, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 20% wartości nominalnej wierzytelności, tj. za kwotę 4.719,53 zł,
2. wobec Meratron GmbH, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 20% wartości nominalnej wierzytelności, tj. za kwotę 1.400 euro.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem, w terminie do dnia 27.02.2024 r. do godziny 15.00 do Biura Syndyka Anna Malek przy ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin (decyduje data wpływu).
Szczegółowe warunki przetargu oraz sprzedaży zawarte są w regulaminie.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w godzinach 10.00–14.00, bądź poprzez e-mail: sekretariat[małpa]kancelariaszczecin.eu.

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej