• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-21
  • Identyfikator ogłoszenia: #60107

Wierzytelności od syndyka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Łukasza Lewkowicza sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż wartości nominalne ww. wierzytelności, tj. wobec:
1. Sylwii Szymborskiej o wartości nominalnej 4.756,76 zł
2. Kamila Świerczewskiego o wartości nominalnej 62.711,65 zł
Pisemne oferty, zgodne z regulaminem konkursu, należy składać w terminie do dnia 4.12.2023 r. na adres: Biuro syndyka Anna Malek, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.
Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w godzinach 10.00–14.00.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej