• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-11-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #57163

Wsparcie inwestorskie w branży: fotowoltaika

Inwestujesz, bądź chcesz zainwestować w farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWh i więcej w Polsce?
Wstrzymujesz się z tą inwestycją, bo barierą jest dla Ciebie:
1. Znalezienie odpowiedniego miejsca na inwestycję, lub
2. Uzyskanie tzw. podkładów inwestycyjnych, w tym:
a) nabycie praw do odpowiednich gruntów
b) przygotowanie projektu inwestycyjnego
c) uzyskanie pozwolenia na budowę, zgód środowiskowych i innych uwarunkowań administracyjnych
d) sfinalizowanie umowy przyłączenia do sieci energetycznej
3. Pozyskanie Wykonawcy, lub
4. Pozyskanie najtańszego źródła finansowania, w tym:
a) preferencyjnego w WFOŚiGW z uzyskaniem gwarancji bankowej i późniejszą możliwością umorzenia
b) kredytowego o charakterze dopełniającym lub całkowitym z możliwie najkorzystniejszymi cenami i kowenantami w istniejących uwarunkowaniach
Usuwam wszystkie ww. bariery, bo dysponuję adekwatnymi relacjami i doświadczeniem.
Zapraszam do współpracy.

Informacje podstawowe

Branża
  • ekologia, ochrona środow.
  • energetyka
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty nawiążę współpracę
Wymagania

Chęć zainwestowania w farmę fotowoltaiczną o mocy 1MWh i więcej

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej