• Kategoria: Szukam inwestora
  • Data: 2023-08-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #59360

PARP, innowacje, szukamy kapitału

Szukamy inwestora z kapitałem ok. 8 mln do realizacji różnych przedsięwzięć B+R oraz do wejścia w planowane przedsięwzięcie na rok 2025 (skutecznie potwierdzone realizacją z roku 2020).

Działamy w bardzo niszowej branży o stosunkowo niewielkiej konkurencji. Świadczymy usługi w dziedzinie diagnostyki nawierzchni drogowych i lotniskowych (infrastruktura wojskowa).

W związku z aktualnie trwającymi naborami o dofinansowanie na B+R (na szczeblu krajowym P.A.R.P. oraz lokalnym R.P.O.), chcielibyśmy złożyć kilka projektów gdzie dofinansowania jest bardzo wysoki (70~80%). Nie dysponujemy zdolnością kredytową umożliwiającą nam samodzielny start w projektach, dlatego mamy do zaproponowania udział w projektach.

Najważniejszy jednak projekt, który nie jest objęty dofinansowaniem publicznym, a do którego już teraz musimy się przygotować, związany jest z inwestycją w zasoby sprzętowe, które pozwolą nam zwiększyć udział w rynku w kolejnej kampanii pomiarowej natężenia ruchu drogowego przypadającej na rok 2025. W roku 2020 zrealizowaliśmy 3 zadania na terenie trzech województw - z sukcesem, zapewniając przychody Spółce (skala). Z uwagi na naszą specjalizację (pomiary drogowe, udział w produkcji specjalistycznej aparatury pomiarowej, sejsmika, moduły laserowe, akcelerometryczne, układy inercyjne i inne) oraz zrealizowanie tego typu przedsięwzięć (poparte referencjami od administracji drogowej - zarządy dróg wojewódzkich i G.D.D.K.iA.), mamy już pewne zasoby (choć niewielkie w stosunku do założonego celu biznesowego), bardzo dużą wiedzę i doświadczenie jak skutecznie zrealizować postawiony cel. Potrzebny kapitał rzędu 8 mln. zł. na zakup odpowiedniej infrastruktury technicznej, komponenty składowe, napisanie dedykowanego oprogramowania, magazynowanie urządzeń (muszą być nabyte i przetestowane przed końcem 2024). Nie potrzebujemy wsparcia kapitałowego na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Spółki, tylko na konkretne rzeczy i urządzenia jako środki trwałe - to ważne z punktu widzenia inwestora na co przeznaczone będą środki.

Osoby lub firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy, zapraszam do kontaktu: Andrzej Osysko, telefon: 600-023-404. Poniżej prezentuję również listę projektów, które chcemy zgłosić w bieżącym naborze o dofinansowanie:


01. Prace B+R dotyczące sprawdzenia przydatności innowacyjnego modułu generatora obciążeń dynamicznych oraz bezkontaktowego systemu pomiarowego - modułów przeznaczonych docelowo do budowy mobilnego ugięciomierza dynamicznego do zastosowań w inżynierii drogowej w badaniach nośności konstrukcji drogowych i sztucznych nawierzchni lotniskowych.

02. Prace B+R związane z opracowaniem szybkiej metody kontroli zawartości lepiszcza w próbkach asfaltobetonowych oraz pomiaru rozkładu uziarnienia z wykorzystaniem mikrofal i skanera obrotowego.

03. Badanie efektywności energetycznej przemiany adiabatycznej rozprężanego powietrza w połączeniu z reakcją egzotermiczną spalania gazu ziemnego lub L.P.G. dla potrzeb opracowania innowacyjnego i niskoemisyjnego napędu przeznaczonego dla pojazdów wykorzystywanych na terenach zurbanizowanych.

04. Prace B+R nad opracowaniem nowej metody kontroli jakości stanu powierzchni sztucznych nawierzchni lotniskowych wraz z budową prototypu.

05. Budowa wielozadaniowej jednostki pomiarowej dla potrzeb obiektywnej oceny stanu technicznego dróg wraz ze stworzeniem dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania jakością i utrzymaniem dróg.

06. Prace B+R związane z budową automatycznego systemu kontroli natężenia ruchu drogowego wraz z identyfikacją przejazdów pojazdów przeciążonych.

07. Prace B+R związane z możliwością wykorzystania powłoki węglowej w formie zdyspergowanej jako taniego i ekologicznego absorbera promieniowania słonecznego w tym podczerwieni do budowy pionowych paneli solarnych do zastosowania w budownictwie kubaturowym.

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
  • automatyka, elektronika
Województwa
  • małopolskie
Obszar działalności Krajowy
Stopień zaawansowania Rozwój
Wysokość poszukiwanego kapitału (od-do) 6000000 zł - 8000000 zł
Typ inwestora Dowolny
Przewidywana stopa zwrotu/rentowność 50%
Procent udziałów do negocjacji
Czy jest biznes plan Brak
Możliwość udziału niepieniężnego Nie

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej