• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2020-05-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #48127

Sprzedam nieruchomość

Sygn. akt XIV GRs 1/19

OGŁOSZENIE
Zarządca KASTOR Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy sanacyjnej – na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży są:
1.1. zabudowana nieruchomość, składająca się z działek oznaczonych numerami 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 2,3043 ha, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4 – oferowana do sprzedaży jako całość;
1.2. oferowane do sprzedaży łącznie:
1.2.1. działka gruntu oznaczona numerem 55/22, o powierzchni 161 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 32,30 m2 (MAGAZYNEK), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 10/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.2.2. działka gruntu oznaczona numerem 55/23, o powierzchni 3 082 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 141,00 m2 (KOTŁOWNIA) oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 127,50 m2 (BUDYNEK GOSPODARCZY), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 172/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6 219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.2.3. działka gruntu oznaczona numerem 55/28, o powierzchni 680 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 256,33 m2 (BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 75/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.3. oferowane do sprzedaży łącznie:
1.3.1. działka gruntu oznaczona numerem 55/25, o powierzchni 583 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 508,21 m2 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/25), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 336/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.3.2. działka gruntu oznaczona numerem 55/26, o powierzchni 1 187 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 1 076,52 m2 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/26), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 713/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.4. oferowane do sprzedaży oddzielnie:
1.4.1. działka gruntu oznaczona numerem 55/24, o powierzchni 1 207 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 1 066,68 m2 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/24), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 707/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.4.2. niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 55/29, o powierzchni 1 501 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 49/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;
1.4.3. działka gruntu oznaczona numerem 55/30, o powierzchni 463 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem biurowym (posiadającym 3 kondygnacje nadziemne) o powierzchni użytkowej 1 200,00 m2 (BIUROWIEC), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 1002/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4.
2. Cena wywoławcza wynosi:
2.1. dla zabudowanej nieruchomości, opisanej w pkt 1.1. oferowanej do sprzedaży w całości 12.135.000,00 złotych netto;
2.2. dla następujących nieruchomości oferowanych do sprzedaży łącznie zgodnie z pkt 1.2:
2.2.1. DZ. 55/22 (MAGAZYNEK) wraz z udziałem w wysokości 10/6219 części w działce drogowej;
2.2.2. DZ. 55/23 (KOTŁOWNIA I BUDYNEK GOSPODARCZY) wraz z udziałem w wysokości 172/6219 części w działce drogowej;
2.2.3. DZ. 55/28 (BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY) wraz z udziałem w wysokości 75/6219 części w działce drogowej;
- 502.084,66 złotych netto (w tym: cena DZ. 55/22 wynosi 18 750,00 zł, cena DZ. 55/23 wynosi 326 250,00 zł, cena DZ. 55/28 wynosi 142 500,00 zł, a cena udziału w drodze wynosi 14.584,66 zł netto);
2.3. dla następujących nieruchomości oferowanych do sprzedaży łącznie zgodnie z pkt 1.3:
2.3.1. DZ. 55/25 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/25) wraz z udziałem w wysokości 336/6219 części w działce drogowej:
2.3.2. DZ. 55/26 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/26) wraz z udziałem w wysokości 713/6219 części w działce drogowej;
- 2.046.960,54 złotych netto (w tym: cena DZ. 55/25 wynosi 637 500,00 zł, cena DZ. 55/26 wynosi 1 350 000,00 zł, a cena udziału w drodze wynosi 59.460,54 zł netto);
2.3. dla następujących nieruchomości oferowanych do sprzedaży oddzielnie zgodnie z pkt 1.4:
2.3.1. DZ. 55/24 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/24) wraz z udziałem w wysokości 707/6219 części w działce drogowej: 1 378 801,72 złotych netto (w tym cena DZ. 55/24 wynosi 1 338 750,00 zł netto, a cena udziału w drodze wynosi 40 051,72 zł netto);
2.3.2. DZ. 55/29 (NIEZABUDOWANA) wraz z udziałem w wysokości 49/6219 części w działce drogowej: 96 554,74 złotych netto (w tym cena DZ. 55/29 wynosi 93 750,00 zł netto, a cena udziału w drodze wynosi 2 804,75 zł netto);
2.3.3. DZ. 55/30 (BIUROWIEC) wraz z udziałem w wysokości 1002/6219 części w działce drogowej: 1 954 267,98 złotych netto (w tym cena DZ. 55/30 wynosi 1 897 500,00 zł netto, a cena udziału w drodze wynosi 56 767,98 zł netto).
3. W przypadku złożenia przynajmniej jednej ważnej oferty, dotyczącej nieruchomości, o której mowa w pkt 1.1. jako całości, która zostanie przyjęta przez zarządcę, oferty złożone na części nieruchomości (opisane w pkt 1.2.-1.4.) nie będą brane pod uwagę.
4. Przystępujący do konkursu ofert powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej (po zaokrągleniu w dół do pełnego złotego), na rachunek bankowy masy sanacyjnej o numerze: 02 9263 0000 0500 0470 2005 0001 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
5. Wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:
a. w pierwszym etapie – do dnia 19 czerwca 2020 roku do godziny 1600 – konkurs ofert – kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę;
b. w etapie drugim – od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 3 lipca 2020 roku – jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony w etapie pierwszym – nieruchomości będą oferowane do sprzedaży w cenie wywoławczej. O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia.
6. W pierwszym etapie, pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku do godziny 1600 na adres: Zarządca KASTOR Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie "Oferta zakupu nieruchomości - Kastor" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
7. Oferty składane w drugim etapie powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym dla ofert składanych w pierwszym etapie, z tym zastrzeżeniem, że proponowaną cenę stanowi cena wywołania a oferty będą przyjmowane od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 3 lipca 2020 roku. Oferty te nie muszą być złożone w zaklejonej kopercie.
8. Sprzedaż prowadzi zarządca wyznaczony przez Sąd na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza.
9. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; Zarządca nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga uzasadnienia.
10. Zarządca zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty.
11. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy sanacyjnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).
12. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy sanacyjnej KASTOR Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku.
13. Warunki sprzedaży zostały wyłożone do wglądu w biurze zarządcy, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/kastor
14. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 502796311, 602444028, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej