• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-03-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #60830

Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogłaszamy piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w:
miejscowości Łysołaje Kolonia, gm. Milejów, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 421 i 423 o łącznej pow. 7,3479 ha, zabudowana jest budynkiem dworskim o pow. użytkowej 845,20 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 148,70 m2, portiernią o pow. użytkowej 26 m2, budynkiem terapii zajęciowej o pow. użytkowej 109,60 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchniach: 127,60 m2 i 28,70 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, działka nr 421 oraz działka nr 423 oznaczone są symbolem K1 ZPP - zespoły pałacowo-parkowe. Teren zabytkowego zespołu dworsko parkowego w Łysołajach, wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod Nr A/730.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 17 marca 2023 r.
II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 16 czerwca 2023 r.
III przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 22 września 2023 r.
IV przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 11 stycznia 2024 r.
KW NR LU1I/00110183/8 - Sąd Rejonowy Lublin Wschód
Cena wywoławcza: 1 300 000,00 zł, Wadium: 130 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 13 000,00 zł
W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/730, bonifikata od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu wynosi 1%, zgodnie z uchwałą NR XLIV/641/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w miejscowości Łysołaje.
Ograniczenia
1. W chwili obecnej w budynku mieszkalnym zajmowane są bezumownie dwa lokale mieszkalne.
2. Zgodnie z decyzją Lubelskiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.10.2018 r., w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta informacja o fakcie objęcia przedmiotowej nieruchomości ochroną konserwatorską z tytułu wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego i wynikających z tego obowiązkach prawnych, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Przy określeniu sposobu korzystania z zabytku zostanie nałożony na nabywcę obowiązek przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich w terminie trzech lat od nabycia nieruchomości oraz zostaną wskazane konsekwencje
wynikające z jego niedotrzymania przez nabywcę. 3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.), prawo pierwokupu
przysługuje Gminie Milejów, zgodnie z wpisem w dziale III księgi wieczystej
nr LU1I/00110183/8. Ponadto na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.),
prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa.
W księdze wieczystej widniejąca powierzchnia nieruchomości (7,5400 ha) jest niezgodna
z rzeczywistym stanem, określonym w aktualnym wypisie z rejestru gruntów (7,3479 ha)
wynikającym z decyzji Starosty Łęczyńskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. o wprowadzeniu
zmian w operacie ewidencyjnym obrębu ewidencyjnego nr 14-Łysołaje Kolonia, w jednostce
ewidencyjnej Milejów, w działce nr 423, będącej własnością Województwa Lubelskiego.
Do wylicytowanych cen może Sprzedający nie posiada świadectw charakterystyki energetycznej
usytuowanych na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży budynków

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • lubelskie
Miasto Łysołaje
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej