• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-10-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #42995

Sprzedaż nieruchomości i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zaproszenie do udziału w przetargu, mającego za przedmiot łączną sprzedaż:

a) wchodzącego w skład masy upadłości Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ,,Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej" prawa własności nieruchomości położonej w Stąporkowie, Ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, obręb 0002 i 0003, nr działek 3812/1, 3811/2, 4208, dla której prowadzona jest KW o nr KI1K/00001823/8;

b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład masy upadłości Valdi-Ceramica z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stąporkowie obejmującej:

(i) ruchomości w postaci maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego, które zostały oszacowane i szczegółowo wyspecyfikowane w toku postępowania upadłościowego Valdi-Ceramica w dokumencie pt. ,,Oszacowanie wartości środków ruchomych przedsiębiorstwa VALDI-CERAMICA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GU 42/15)" wykonanym przez Realexperts.pl Sp. z o.o. - rzeczoznawca majątkowy nr 930 Tomasz Kotrasiński, Warszawa dnia 16 lipca 2015 r. - sygnatura opracowania WN-ZKGK-9-TK-2-15-R w tej jego części, w której odnosi się do ,,wyposażenia produkcyjnego",

(ii) prawa własności nieruchomości położonej w Stąporkowie, Ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, obręb 0002, nr działki 3811/1, dla której prowadzona jest KW o nr KI1K/00048213/0,

(iii) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0002, nr działek 718, 1319, 1322, dla której prowadzona jest KW o nr KI1H/00021201/5.

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej