• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-10-18
  • Identyfikator ogłoszenia: #16136

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego Fabryki Maszyn Nowa w Leżajsku Sp. z o.o. w Leżajsku w rozumieniu artykułu 551 kodeksu cywilnego, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 5 października 2018 r. Przedmiotem sprzedaży są:

I. 1. Kompleks nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Leżajsku, gmina Miasto Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie, obejmujący działkę nr 14/12 o pow. 0,1478 ha, działkę nr 14/30 o pow. 0,1969 ha, działkę nr 14/32 o pow. 5,6699 ha, działkę nr 5723/5 o pow. 0,0065 ha, działkę nr 5701/76 o pow. 0,0321 ha, działkę nr 14/21 o pow. 0,1686 ha, działkę nr 14/31 o pow. 0,0834 ha, działkę nr 16/8 o pow. 0,0950 ha, o łącznej powierzchni 6,4002 ha. Przedmiotowy kompleks zabudowany jest zespołem budynków, budowli i urządzeń poznaczonych na potrzeby przedsiębiorstwa Fabryka Maszyn Leżajsk Nowa Sp. z o.o., w tym w szczególności: murowaną parterową portiernią o powierzchni użytkowej 29,80 m2, jednopiętrowym budynkiem administracyjno-magazynowym wybudowanym w konstrukcji słupowo-ryglowej o powierzchni użytkowej 753,00 m2, wolnostojącą jednonawową parterową halą montażu o powierzchni użytkowej 791,40 m2 wybudowaną jako konstrukcja słupowa z wypełnieniem z cegły silikatowej, dwunawową parterową halą produkcyjną z częścią socjalną nr 1 o powierzchni użytkowej 1928 m2, dwunawową halą produkcyjną nr 2 o powierzchni użytkowej 2092 m2 (połączona przejściem z halą nr 1) z częścią biurowo-socjalną, trzynawową; halą produkcyjną o konstrukcji nośnej żelbetowej o powierzchni użytkowej 7775,1 m2, trzykondygnacyjnym (dwupiętrowym) niepodpiwniczonym murowanym budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 2337,9 m2 przylegającym do hali nr 3, parterową wolnostojącą wiatą magazynową z lakiernią wybudowaną w konstrukcji mieszanej stalowo-murowanej, o powierzchni użytkowej 445,20 m2, wolnostojącą wiatą magazynową konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z blachy trapezowej, o powierzchni użytkowej 326 m2 oraz związanymi z obsługą techniczną - wolnostojącym w części podpiwniczonym budyniem mieszczącym halę sprężarek z rozdzielnią elektryczną wraz z zapleczem magazynowo - socjalnym o powierzchni użytkowej 311,80 m2, wolnostojącym budynkiem rozdzielni elektrycznej głównej o powierzchni użytkowej 186 m2 oraz wolnostojącym parterowym magazynem gazów technicznych konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z blachy, o powierzchni użytkowej 66,80 m2. Powyższe nieruchomości jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń wpisane są w księgach wieczystych RZ1E/00035272/9, RZ1E/00043316/9, RZ1E/00044387/4, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Leżajsku Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
2. Środki trwale, służce do procesu produkcji: wózków akumulatorowych, maszyn dla budownictwa-zabudów, przyczepek do przewozu towarów, betonomieszarek na podwoziach dwu, trzy i czteroosiowych takich firm, jak: MAN, SCANIA, VOLVO, MERCEDES, RENAULT, oraz części do maszyn budowlanych i wózków.
3. Koncesje, licencje, zezwolenia.
4. Wartości niematerialne i prawne.

II. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nieopisane w punkcie 1.1.2., a w szczególności:

1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,
3) nadpłacone podatki i opłaty,
4) ze sprzedaży wyłączone jest wyposażenie biura syndyka.

III. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 80% ceny oszacowania, tj. 11.320.200,00 zł.

1. Do ceny oszacowania przedsiębiorstwa upadłego doliczona zostanie cena: zapasów magazynowych, wyrobów gotowych, półfabrykatów, produkcji w toku, narządzi, wyposażenia, wg stanu i wartości na dzień sprzedaży.

2. Do kwoty zakupu doliczony zostanie podatek VAT w tych przypadkach, w których będzie należny.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Leżajsk
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA - 18.10.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej