• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-05-24
  • Identyfikator ogłoszenia: #51810

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego- hotel

Syndyk masy upadłości spółki Arbiter Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ( sygn. akt V GUp 105/20 ) poszukuje nabywców przedsiębiorstwa upadłej spółki w rozumieniu art. 55¹ Kc.

W skład przedsiębiorstwa pod firmą Arbiter Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wchodzą następujące składniki:
Nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego działki nr 189 o powierzchni 2.838 m2, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW EL1E/00032387/2 wraz z posadowionym na niej budynkiem o kubaturze 37.396 m3, pełniącym dotychczas obiektu hotelowego, położonymi plac Słowiański 2, 82- 300 Elbląg, opisane szczegółowo w załączniku 2 opisu i oszacowania ;
Ruchomości w postaci środków trwałych i wyposażenia , a także zapasy wykazane w załączniku nr 3 opisu i oszacowania, które istnieją na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży;
Należności wykazane w załączniku 4 opisu i oszacowania, z zastrzeżeniem że sprzedaży podlegają te należności , które istnieją na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży;
Prawa do licencji, zezwoleń, koncesji, patenty, prawa wynikające z umów i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa.
Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Informacje podstawowe

Branża
  • turystyka, hotelarstwo
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdynia
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedaz-arbiter-hotel-sp-z-o-o-CID3-IDJEUtp.html#7deb28a52a;promoted

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej