• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-05-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #34144

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Piąty przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 55-1 k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych oraz zobowiązań;

2. w skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kluki nr 1A, oznaczona zgodnie z ewidencją gruntów jako działki gruntu nr 970 i 978, obręb 5 Kluki, gmina Kluki, o łącznej powierzchni 17.461 m2, na której wzniesiono budynek hotelowo-gastronomiczny o powierzchni użytkowej 1.691,20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PT1B/00044685/7;

b) zbiór ruchomości, stanowiących wyposażenie hotelu, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa - o wartości zgodnie z wyceną 44.499,90zł,

c) należności - w szczególności z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w lit. a,

3. cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 1.100.000,00 złotych (jeden milion sto tysięcy złotych) brutto;

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej