• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-04-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #36754

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyj sprzeda w drodze przetargu ofertowego
1. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, stanowiącą prawo własności dziatki nr ew. 1391/31 (KW KS1 E/00028638/0), prawo wieczystego użytkowania dziatki nr ew. 1391/41 (KW KS1E/00034720/7), prawo użytkowania wieczystego dziatki 1391/42 (KW KS1 E/00020795/2) i prawo własności dziatki nr ew. 1391/44 (KW KS1E/00022892/6) wraz z prawem własności do zabudowań przedmiotowych dziatek i infrastrukturą, o łącznej powierzchni 3,4889 ha,zlokalizowaną w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 wraz z budynkami i urządzeniami - szczegółowo opisaną w Raporcie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 2 sierpnia 2016 roku, którego aktualność została potwierdzona 1 sierpnia 2017 roku.

Wartość rynkowa oszacowania wynosi 8 616 300 zł netto. Cena wywoławcza wynosi 45 % wartości rynkowej oszacowania tj. kwotę 3 877 335 zł netto,

2. prawo wieczystego użytkowania do gruntu dziatek nr ew. 1391/35 i 1391/38 (KW KS1E/00032718/6), 1391/39 (KW KS1E/00030509/4 o łącznej powierzchni 1,1265 ha oraz prawo własności do zabudowań przedmiotowych działek wraz infrastrukturą, zlokalizowanych w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 - szczegółowo opisanych w Operacie szacunkowym z dnia 21 lipca 2016 roku, którego aktualność została potwierdzona 20 lipca 2017 roku.

Wartość rynkowa oszacowania wynosi 1 930 300 zł netto. Cena wywoławcza wynosi 45 % wartości rynkowej oszacowania tj. kwotę 868 635 zł + należny podatek VAT.

3. prawo własności do gruntu dziatek nr ew. 54/1 (KW KS1E/00014604/2) i 54/3 (KW KS1E/00025484/4), o łącznej powierzchni 1,3210 ha położonych w Lesku - Wola Postotowa, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym z dnia 20 lipca 2016 roku, którego aktualność została potwierdzona 19 lipca 2017 roku.
Wartość rynkowa oszacowania wynosi 353 700,00 zt netto. Cena wywoławcza wynosi 45 % wartości rynkowej oszacowania tj. kwotę 159165 zł + należny podatek U AT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu spełniającej wymogi określone Regulaminem przetargu oraz wpłata wadium w kwocie stanowiącej 10 % wartości rynkowej oszacowania, a w przypadku nieruchomości wyszczególnionych w pkt 2 i pkt 3 wraz z należnym podatkiem VAT na rachunek Tap sp. z o.o. w upadłości Nr: 53 1090 2750 0000 0001 3038 6223.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Lesko
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA RZESZÓW ; 11.04.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej