• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-02-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #46563

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, FILM MEDIA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:

środków pieniężnych w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży lub mających wpłynąć do masy po dniu zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
dokumentacji podlegającej archiwizacji;
należności publicznoprawnej z tytułu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług przysługującej od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
należności przysługującej Upadłemu od W&W Investments Holding sp. z o.o. o wartości oszacowania 143,95 zł.
Cena wywoławcza: 217.214,43 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych i czterdzieści trzy grosze).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej