• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2020-10-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #48755

Sprzedaż składników majątku upadłej spółki

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Spirvent sp. z o.o. sp. k.
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składników majątku upadłej spółki stanowiących:
1. zapasy magazynowe w całości - z pominięciem poz. 33 spisu majątku - o w wartości 699.981,00 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych) netto - cena minimalna stanowi 50% wartości oszacowania tj. 349.990,50 zł. (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 50/100) netto,
2. środki trwałe - o wartości 117.123,00 zł (sto siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote) netto - cena minimalna stanowi 50% wartości oszacowania tj. 58.615 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście złotych i 00/100) netto;
3. Patent Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu - o wartości 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto, cena minimalna stanowi 70% wartości oszacowania tj. 112.000,00 zł. (sto dwanaście tysięcy złotych) netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Poznań
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej