• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-03-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #52018

Sprzedaż udziałów w spółce

Syndyk masy upadłości Krystyny Malickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Malicka Piekarnictwo - Cukiernictwo w Psarskiem (NIP: 7851224861) oraz syndyk masy upadłości Zdzisława Woszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Działalność Handlowa Piekarnictwo - Cukiernictwo Zdzisław Woszczek w Psarskiem (NIP: 7851203675) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert sprzedaż udziału wielkości 1 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o charakterze produkcyjnym i handlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w Psarskiem przy Ul. Bzowej 58, nr działki 132/7 stanowiącego składnik masy upadłości Krystyny Malickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Malicka Piekarnictwo - Cukiernictwo w Psarskiem (NIP: 7851224861) oraz udział wielkości 1 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o charakterze produkcyjnym i handlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w Psarskiem przy Ul. Bzowej 58, nr działki 132/7 stanowiącego składnik masy upadłości Zdzisława Woszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Działalność Handlowa Piekarnictwo - Cukiernictwo Zdzisław Woszczek w Psarskiem (NIP: 7851203675), tj. prawa własności ww. nieruchomości łącznie za cenę nie niższą niż 1.215.450,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.
Nadto, równolegle prowadzona jest również sprzedaż pakietu środków trwałych w postaci towarów (maszyny, urządzenia, piece), a także wyposażenie piekarni i sklepu, zmagazynowane w Śremie - Psarskiem przy Ul. Bzowej 58, szczegółowo opisane w Opinii z dnia 18 listopada 2021 roku, sporządzonej przez biegłego sądowego Macieja Wituskiego za cenę nie niższą niż 16.836,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • spożywcza
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Poznań
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej