• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-04-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #61173

Stacja Demontażu Pojazdów na spzedaż

Sprzedam funkcjonującą działalność Auto-złom ( Stacja Demontażu Pojazdów ).
Firma posiada koncesję na złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ilość 2400 TON rocznie.
Posiadamy zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach:

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04* ; 13 02 05* ; 13 02 06* ; 13 02 07* ; 13 02 08*

15 Odpady opakowaniowe, sorbenty tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.

15 01 Odpady opakowaniowe 9 włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 04

16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy ( włączając maszyny pozadrogowe ), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08).
16 01 03, 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*,16 01 22, 16 01 99

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16

16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*

16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11

19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortownia, zagniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach.
19 12 02, 19 12 03

Rodzaje odpadów dopuszczonych do WYTWORZENIA w ciągu roku - KODY.
Odpady niebezpieczne:
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02* Benzyna
14 06 01* Freony, HCFC, HFC
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 08* Elementy zawierające rtęć
16 01 10* Elementy wybuchowe( np. poduszki powietrzne)
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160*******0113 i 160114.
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC.
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 09 do 16 02 12.
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
Odpady inne niż niebezpieczne
16 01 03 Zużyte opony
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111
16 01 16 Zbiorniki na gaz
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione elementy np. przewody elektryczne, uszczelki
16 01 99 Inne nie wymienione odpady np. zużyte filtry powietrza
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

Firma działa w branży złomowania samochodów od 10 lat. Działalność polega na skupie pojazdów, ich demontażu. Sprzedaży pozyskanego złomu oraz części samochodowych.
Więcej informacji pod nr tel

Informacje podstawowe

Branża
  • ekologia, ochrona środow.
Województwa
  • małopolskie
Miasto Chełmek
Obszar działalności Wojewódzki
Cena sprzedaży 2300000 zł
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: www.olx.pl

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej