• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-07-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #61641

Syndyk sprzeda 48 642 udziały

Syndyk Masy Upadłości
MASTA sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki

48 642 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) udziałów przysługujących upadłej MASTA sp. z o.o. w MASTA II sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000456214), za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż ich wartość nominalna, tj. 4 864 200,00 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości udziałów na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: PKO BP S.A. 22 1020 4795 0000 9902 0472 0845 oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 25.07.2024 r. na adres: Biuro Syndyka Natalia Leszczyńska, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg – udziały Masta II XII GUp 25/17”.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Szczegółowe informacje poprzez e-mail: sekretariat[małpa]kancelariaszczecin.eu

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej