• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-05-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #58544

Syndyk sprzeda 500 udziałów w kapitale spółki

Ogłoszenie o sprzedaży
Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krystyny Marszałkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłej:

• pakietu 500 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Dream Builders Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000296456), za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 16.250,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 16:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr. tel..

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej