• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-18
  • Identyfikator ogłoszenia: #61518

Syndyk sprzeda pakiet 500 udziałów

Ogłoszenie o sprzedaży
Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krystyny Marszałkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłej:
• pakietu 500 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Dream Builders Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000296456), za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 16 lipca 2024 r. do godz. 15:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 17 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr tel.. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminach na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • brak / dowolne
Miasto Toruń
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej