• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #61365

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności spółki

Syndyk Masy Upadłości PETRO-OIL Zachód II sp. z o.o. sp. k. w upadłości w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5% łącznej wartości nominalnej wierzytelności wchodzących w skład pakietu, tj. 27 026,17 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 17/100).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 4.06.2024 r. na adres: Biuro Syndyka Natalia Leszczyńska, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.
Syndyk dopuszcza składanie ofert na zakup poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu za cenę nie niższą niż 5% wartości nominalnej poszczególnych wierzytelności, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu. Syndyk zastrzega, iż ewentualny wybór przedmiotowych ofert nastąpi tylko w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu na zakup całego pakietu.

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem e-mail: sekretariat[małpa]kancelariaszczecin.eu

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej