• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #61546

Syndyk sprzeda ruchomości gastronomicze

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości Maria Kosiarz-Szewczykowska osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Konrada Kłoska (Kłosek) sygn. akt VIII GUp 363/21 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości – pozycje według numeru składnika masy upadłości – w załączeniu.

Ruchomości znajdują się w Częstochowie, brak możliwości wystawienia faktury VAT.

W celu uzyskania zdjęć ruchomości proszę o kontakt mailowy: kancelaria12@op.pl lub telefoniczny.

WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. oferty pisemne wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, numeru składnika masy upadłości i opisu ruchomości oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1 lub drogą mailową na adres: kancelaria12@op.pl;
2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą;
3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
4. z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1 oraz pod nr telefonu .
5. syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • śląskie
Miasto Częstochowa
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej