• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #61270

Syndyk sprzeda wierzytelności z wolnej ręki

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Łukasza Lewkowicza sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 5% wartości nominalnej ww. wierzytelności, tj. wobec:
1. Sylwii Szymborskiej o wartości nominalnej 4.756,76 zł za cenę 237,83 zł,
2. Kamila Świerczewskiego o wartości nominalnej 62.711,65 zł za cenę 3.135,58 zł.
Pisemne oferty, zgodne z regulaminem konkursu, należy składać w terminie do dnia 28.05.2024 r. na adres: Biuro syndyka Anna Malek, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.
Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w godzinach 10.00–14.00.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej