• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #59977

Syndyk sprzeda witrynę cukierniczą oraz sprzęt AGD

Sygn. akt LD1M/GUp-s/159/2022

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży stanowiącym ich integralną część (w szczególności: witryna cukiernicza zamknięta, sprzęt AGD);

2. Ruchomości wymienione w załączniku nr 1 są oferowane do sprzedaży łącznie jako zbiór;

3. W przypadku braku ofert obejmujących nabycie ruchomości łącznie jako zbioru, syndyk dopuszcza zbycie ruchomości oddzielnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przedmiotów występujących w liczbie mnogiej oferta może zostać złożona jedynie na wszystkie sztuki danego przedmiotu.

4. Cena wywoławcza zbioru ruchomości wynosi 12.100,00 złotych.

5. Cena wywoławcza za poszczególne ruchomości wynosi kwotę wskazaną w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, jako cena wywoławcza dla poszczególnego przedmiotu;

6. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 28 listopada 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Marioli Dąbrowskiej, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu ruchomości – LD1M/GUp-s/159/2022”.

7. Ogłoszenie oraz regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

8. Szczegółowe warunki sprzedaży oraz bliższe informacje dostępne na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/LD1M_GUp-s_159_2022 oraz pod nr tel.

9. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 28 listopada 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

10. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga uzasadnienia;

11. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyboru oferty;

Informacje podstawowe

Branża
  • spożywcza
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej