Znaleziono 13 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w spółce

UDZIAŁY W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ 1. Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000011089). 2. Cena wywoławcza...

Ważne do: 25.10.2019 | ID: #43621
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w spółce

Sprzedaż z wolej ręki: 2 500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł w kapitale ePay Card sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie oraz pakiet 3 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 196.966,16 zł za cenę nie niższą niż 7,00 zł. Koszty sprzedaży ponosi kupujący.

Ważne do: 02.10.2019 | ID: #45437
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w spółce

Sprzedaż z wolnej ręki składniki masy upadłości w postaci 530 udziałów w spółce "Odlotowe Cenki" Sp. z o.o. w Sanoku KRS 0000339309 za cenę nie niższą niż 16.800,00 zł, po przeprowadzeniu przetargu według przepisów Kodeksu cywilnego.

Ważne do: 30.09.2019 | ID: #45413
Sprzedam firmę

Sprzedaż akcji

Sprzedaż niżej wymienionych, imiennych, uprzywilejowanych akcji Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A (akcji własnych): 1. 50 akcji serii A od numeru 0451 do numeru 0500, 2. 50 akcji serii A od numeru 0851 do numeru 0900 3. 10 akcji serii A od numeru 0985 do numeru 0994 4. 10...

Ważne do: 23.09.2019 | ID: #44465
Sprzedam firmę

Sprzedaży akcji własnych spółki

Zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji ,,Gamrat" S.A. ,,GAMRAT" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Jaśle (38-200) przy ul. Mickiewicza 108, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, której akta rejestrowe przechowywane są w...

Ważne do: 26.09.2019 | ID: #45384
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w spółce

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w drodze przetargu/aukcji: Udziały w kapitale zakładowym spółki Qumak Professional Services Sp. z o.o. Opis przedmiotu sprzedaży:dziesięć udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć...

Ważne do: 18.10.2019 | ID: #45382
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania 1 66 udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Górniczo-Montażowych Polkowice sp. z o.o. 1 26 314,31 zł 19 735,73 zł ) cena za sztukę

Ważne do: 09.10.2019 | ID: #45379
Sprzedam firmę

Licytacja udziałów firmy

WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS RUCHOMOŚCI): 618 udziałów firmy Lubmor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 7630003529, nr KRS 000054520) WARTOŚĆ OSZACOWANIA: 2 089 768,00 zł CENA WYWOŁANIA: 1 567 326.00 zł Cena wywołania stanowi % wartości szacunkowej wyżej wymienionych...

Ważne do: 24.09.2019 | ID: #25689
Sprzedam firmę

Sprzedaż pakietu udziałów w Spółce

Famur S.A. w Katowicach zaprasza do składania ofert na zakup pakietu wszystkich (100%) udziałów w kapitale zakładowym DE ESTATE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego...

Ważne do: 22.11.2019 | ID: #44854