Znaleziono 12 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów spółki

Sprzedaż z wolnej ręki prawa majątkowe w postaci 100 udziałów w spółce Z.P. INVEST sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Góra (KRS 0000390991) za cenę nie niższą niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi kupujący

Ważne do: 20.12.2018 | ID: #26749
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w spółkach

Sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości udziałów w następujących spółkach: 1. 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej 50 000,00 zł w spółce "EUROSTAR HOSPITALITY" Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000289849), co stanowi 100 % kapitału zakładowego, Cena wywoławcza wynosi...

Ważne do: 03.01.2019 | ID: #41635
Sprzedam firmę

Sprzedaż akcji

Dom Maklerski Pekao informuje, iż FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 r. ogłosił Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji NETMEDIA...

Ważne do: 18.12.2018 | ID: #41632
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w spółce

Sprzedaż udziałów w firmie UNIBUD I PARTNERZY Spółka z o.o. Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Budowlanego i Usług Inwestycyjnych "UNIBUD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi oferuje do sprzedaży udziały w...

Ważne do: 13.12.2018 | ID: #39532
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w Spółce

Sprzedaż pakietu 70 (siedemdziesięciu) UDZIAŁÓW przysługujących upadłemu w spółce Autocomplex 24h Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS nr 503914). Cena wywoławcza za jeden udział: 600 zł (sześćset złotych).

Ważne do: 21.12.2018 | ID: #25721