• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-10-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #45900

Na sprzedaż pakiet udziałów

Na sprzedaż pakiet 29.000 udziałów dłużnika Bentrika Aziz w Saldrog sp. z o.o. (krs: 259865)
Cena oszacowania całego pakietu 1,00 zł
Cena wywołania całego pakietu 0,75 zł

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Możliwości rozwoju

Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Uwagi

Źródło: Internet i własne

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej