Znaleziono 38 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego, w związku z art. 56^.0., za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 1.735.652,- zł netto (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy...

Ważne do: 02.10.2019 | ID: #44832
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów i wierzytelności

Syndyk MEW SA w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 12/19, uprzednio X GUp 68/13) sprzeda 40 000 udziałów (100%) w spółce MEW 3 Sp. z o.o. (KRS 0000367013), łącznie z wierzytelnościami MEW SA wobec spółki MEW 3 Sp. z o.o. Majątkiem spółki MEW 3 Sp. z o.o. jest 100% udziałów...

Ważne do: 28.10.2019 | ID: #34440
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Dłużników Krystyny i Mirosława Jaskuła na następujących warunkach: 1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do 1/2 części ruchomości od Upadłej Krystyny Jaskuła oraz 1/2 części ruchomości od Upadłego...

Ważne do: 07.10.2019 | ID: #45513
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem sprzedaży będzie: 1. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 11/12 o powierzchni 2 735m2 . wraz z prawem własności budynku stanowiącego od gruntu odrębny przedmiot własności położonego w Zielonej Górze, dla których to praw Sąd Rejonowy w Zielonej Górze...

Ważne do: 14.10.2019 | ID: #41811
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa branży reklamowo-meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż 6 880 906 zł * netto (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć zł) na warunkach określonych w regulaminie...

Ważne do: 30.09.2019 | ID: #43629
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. jako całości (z wyłączeniem prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej objętej księgą wieczystą nr TB1M/00029457/2 położonej w Borkach Nizińskich gm. Tuszów Narodowy o powierzchni 1,05 ha,...

Ważne do: 01.10.2019 | ID: #39002
Sprzedam firmę

Sprzedaż składników majątku masy upadłości

Sprzedaż składników majątku masy upadłości A) nieruchomość gruntowa - prawa wieczystego użytkowania działki nr 213 powierzchni 0,69 ha, zabudowanej obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Janowica gm. Cyców dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg...

Ważne do: 27.09.2019 | ID: #45458