Znaleziono 28 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Oferty biznesowe

Sprzedaż udziałów w spółce

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1723/20 sprzeda: 95 udziałów o łącznej wartości nominalnej 47.500,00 PLN (słownie czterdzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 PLN),...

Ważne do: 30.09.2021 | ID: #52981
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk masy upadłości Artura Stanclik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Art-Flat Artur Stanclik w Imielinie, NIP: 6462704939, Sygn. akt: X GUp 48/19/9, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego 1. Przedmiotem przetargu ofertowego jest...

Ważne do: 30.09.2021 | ID: #49157
Oferty biznesowe

Sprzedaż udziałów w spółce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 909 kpc w zw. z art. 904 1 § 1 kpc w zw. z art. 911 6 § 1 kpc w zw. z art. 911 7 § 4 kpc podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza...

Ważne do: 21.10.2021 | ID: #52953
Oferty biznesowe

Sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 92 udziałów o wartości nominalnej 4 600,00 zł w spółce prawa handlowego Rapid Rabbit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie przy ulicy Składowej 2 (KRS 0000781188), wchodzących w skład masy...

Ważne do: 15.10.2021 | ID: #52685
Sprzedam know-how

Sprzedaż patentu

Syndyk masy upadłości AERO PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Chełmży związku z planowaną sprzedażą z wolnej ręki za cenę nie niższą niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zaprasza do składania ofert na kupno: PATENTU na wynalazek pt....

Ważne do: 01.10.2021 | ID: #52952
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kaliszu za zgodą Rady wierzycieli ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę nie mniejszą niż 1 478 966,00 zł (słownie: jeden...

Ważne do: 18.10.2021 | ID: #50935
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów w sp. z o.o

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze pod sygn. akt V GUp 6/21 sprzeda łącznie z wolnej ręki majątek objęty masą upadłości w postaci prawa własności: 1 udziału o wartości 500,00 zł w KARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ...

Ważne do: 08.10.2021 | ID: #51728
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego: I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - Spółki Agra - Podlasie Sp. z o.o. w upadłości, ulica Wł. Jagiełły 12,09-150 Czerwińsk nad Wisłą (KRS 0000367802). II. W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą następujące...

Ważne do: 22.10.2021 | ID: #46516