Znaleziono 18 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości

Sprzedaż przedsiębiorstwa 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie - w trybie z wolnej ręki. 2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi 164.276.000,00 zł netto (sto sześćdziesiąt cztery miliony...

Ważne do: 02.07.2021 | ID: #50857
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Zakup przedsiębiorstwa upadłego. W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą w szczególności: - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami hotelowo-restauracyjnymi położonej w Wodzisławiu Śląskim przy Ul. Młodzieżowej 300 K woj. Śląskie składającej się z...

Ważne do: 24.06.2021 | ID: #51991
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Konkurs na sprzedaż - przedsiębiorstwa upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art. 55' Kodeksu Cywilnego, jako zespołu składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład którego wchodzą m.in: (1) nieruchomość...

Ważne do: 16.07.2021 | ID: #51419
Sprzedam firmę

Sprzedaż udziałów

Sprzedaż z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości: - Aplikację Tap2 za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 70% jej wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) netto, - 2.600 udziałów...

Ważne do: 23.06.2021 | ID: #24702
Oferty biznesowe

Sprzedaż akcji

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gnieźnie sprzeda z wolnej ręki prawa majątkowe przypadające upadłemu w postaci 220 akcji PKS International Cargo S.A. w Opolu za cenę najkorzystniejszą dla masy ale nie...

Ważne do: 05.07.2021 | ID: #51909
Oferty biznesowe

Sprzedaż udziałów spółek

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż łącznie: a) 400 udziałów w spółce ASPEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowcu (nr KRS: 0000359552) o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł; b) 120 udziałów w spółce Eko Verbum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000233847) o łącznej...

Ważne do: 24.06.2021 | ID: #51379
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa do przedsiębiorstwa upadłego Blue System BS sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości w skład którego wchodzą: przysługujące upadłemu prawa do ruchomości oraz marki firmy za cenę nie niższą niż 900.329,00 zł netto z tym...

Ważne do: 24.06.2021 | ID: #43293
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Zaproszenie do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego przetargu ofertowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w trybie art. 320 w związku z art. 318 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze /Dz.U. nr 60,poz. 535 z późn. zm./, w skład której...

Ważne do: 23.06.2021 | ID: #47275
Sprzedam firmę

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa- hotel

Syndyk masy upadłości ,,Pałac na wodzie" Spółka z o.o. zaprasza inwestorów do wstępnych rozmów dotyczących sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa jako całości, stanowiącego wyposażony obiekt hotelowy wraz ze strefą spa położony w Dolinie pałaców i ogrodów, Staniszów nr23,...

Ważne do: 30.06.2021 | ID: #48901