Znaleziono 23 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego, w związku z art. 55 k.c., za cenę nie niższą niż 60 % ceny oszacowania tj. 1 302 000,- zł - netto ( słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące złotych 00/100 )....

Ważne do: 16.04.2020 | ID: #44832
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa ARGUS Sp. z o.o. upadłości z siedzibą w Jaśle w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego w którego skład wchodzi: - prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr ew. 5/20 o powierzchni...

Ważne do: 22.04.2020 | ID: #23589
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wymienionych w p. 1, p. 2 oraz p. 3 zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłej spółki Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w...

Ważne do: 08.05.2020 | ID: #42625
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

1.Syndyk masy upadłości CDM sp. z o.o. w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego obejmującą: a. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/1,...

Ważne do: 07.05.2020 | ID: #41726
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przetarg na nabycie PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ "SOBSMAK" sp. z o.o. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE w rozumieniu art 55' Kodeksu cywilnego z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków...

Ważne do: 08.04.2020 | ID: #46517
Sprzedam firmę

Sprzedaż znaków towarowych

Sprzedaż przez syndyka znaków towarowych oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wszelkich praw, w tym prawa ochrony i...

Ważne do: 10.04.2020 | ID: #47025
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na: I. w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego"Centrum Logistyczne...

Ważne do: 17.04.2020 | ID: #47358
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

ZAPROSZENIE do składania ofert na nabycie z wolnej ręki: 1/ prawa własności działki gruntu nr 46/8 o powierzchni 0,1907 ha, położonej w Siemyślu, na której posadowiona jest STACJA PALIW wraz z niezbędną infrastrukturą do paliw płynnych (ON, Pb, LPG) opisana w KW KO1L/00017478/8,...

Ważne do: 24.04.2020 | ID: #31569