Znaleziono 27 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości spółki Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłej spółki, za cenę nie mniejszą niż 2.964.000,00 zł netto (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery...

Ważne do: 11.01.2021 | ID: #50099
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. prowadzonego pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Ilaniewicz w upadłości likwidacyjnej z/s w Środzie Wlkp., z wyłączeniem: wierzytelności upadłego, środków finansowych w kasie i na...

Ważne do: 21.12.2020 | ID: #40664
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa z wolnej ręki przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem: środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia...

Ważne do: 14.12.2020 | ID: #49397
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego, w związku z art. 55 ? k.c., za cenę nie niższą niż 40 % ceny oszacowania (2 169 600,00 zł) tj. 868 000,- zł - netto ( słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 )....

Ważne do: 14.12.2020 | ID: #44832
Sprzedam firmę

Sprzedaż części przedsiębiorstwa

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcji kleju położonej w Radomiu przy Ul. Klejowej 24, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 13/6 z obrębu 0020 Gołębiów o powierzchni 1.484...

Ważne do: 31.12.2020 | ID: #47520
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją win i napojów alkoholowych. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą następujące składniki: a/ nieruchomość...

Ważne do: 21.12.2020 | ID: #50046
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim. 1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwa upadłego - zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości (w tym prawo użytkowania...

Ważne do: 17.12.2020 | ID: #19431
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyk Masy Upadłości ARIADNE Sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego. W skład oferowanego przedsiębiorstwa wchodzą wszelkie aktywa szczegółowo wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 1 lipca 2017 r., w tym m.in.: - prawo...

Ważne do: 17.12.2020 | ID: #42543