Znaleziono 42 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Oferta obejmuje sprzedaż przedsiębiorstwa wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 98 na działce nr 53/51 o pow. 0,7937 ha, zabudowanej, objętą KW nr OP1O/00096777/1 prowadzoną przez wydział Sądu Rejonowy w Opolu, za cenę...

Ważne do: 31.12.2018 | ID: #41698
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe: prawo własności działki gruntu nr 45/1 o powierzchni 2,9965 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym, w trakcie budowy, o powierzchni użytkowej...

Ważne do: 11.01.2019 | ID: #41689
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż przedsiębiorstwa Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach: 1. przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości...

Ważne do: 16.01.2019 | ID: #34144
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż przedsiębiorstwa "ZARZĄDCA ANO" Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością ORZEŁ Spółka komandytowa akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, szczegółowo opisanego w Opisie i oszacowaniu stanowiącego załącznik do...

Ważne do: 05.01.2019 | ID: #40267
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

I. Przedmiot przetargu: 1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo "Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 48, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy...

Ważne do: 21.01.2019 | ID: #36809
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż TEUTONIA PRODUCTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Włocławku przy ul. Inowrocławskiej 14, jako zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 k.c. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:...

Ważne do: 04.01.2019 | ID: #41645
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Oferta na zakup przedsiębiorstwa upadłego po cenie nie niższej niż cena oszacowania tj.: 3 486 955,00 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100). W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, ruchomości i prawa.

Ważne do: 07.01.2019 | ID: #41642
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjnymi i magazynowymi z zapleczem socjalno-biurowym (prawo własności gruntu i budynków),...

Ważne do: 04.01.2019 | ID: #41604
Sprzedam firmę

Sprzedaż nieruchomości- ośreodek rekreacyjny

DRUGA LICYTACJA nieruchomości opisanej jako: 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków - zabudowana budynkami dawnego ośrodka rekreacyjnego nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki gruntu nr 558/1, nr 558/2, nr 558/3 o łącznej powierzchni wynoszącej 31...

Ważne do: 20.12.2018 | ID: #41602