• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-03-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #48957

Sprzedaż części przedsiębiorstwa

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie
OFERUJE DO SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA BAZĘ PALIW
Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kc, stanowiącą bazę paliw płynnych, obejmująca następujące składniki m.in.:

a/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy Ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia i wyposażenie zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;

b/. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0, 1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych

z wyłączeniem:

składników majątkowych wymienionych w postanowieniu Sędziego-Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GUp 65/17, tj:

- drutu niklowego (nici niklowej) 294 g, 10 szpulek;
- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych;
- należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych i innych;
- serwera IBM;
- dokumentacji i korespondencji upadłego,

za cenę nie niższą niż 1.289.400,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • opolskie
Miasto Namysłów
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej