• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-11-05
  • Identyfikator ogłoszenia: #34533

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Postępowanie w trybie sprzedażyi w formie pisemnego konkursu ofert
na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 55(1)
kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 1 402 016,00 zł netto [słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące szesnaście złotych 00/100].
W skład oferowanego przedsiębiorstwa wchodzą:
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi z
zapleczem socjalno-biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położona w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zielonogórskiej 11. W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą o nr PO1S/00027516/1. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działki o nr
geodezyjnym 3895/1, z arkusza mapy nr 34, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., o łącznym
obszarze 8 662 m2,
- ruchomości, w skład których wchodzą środki techniczne i wyposażenie znajdujące się w
Poznaniu oraz Grodzisku Wlkp., określone w opinii nr E - 02/09/2015 z dnia 11 września
2015 r.
Wyłączeniu w ramach procedury sprzedaży całego przedsiębiorstwa podlegają:
wierzytelności upadłego, zapasy magazynowe, środki finansowe znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnice przedsiębiorstwa oraz dokumentacja księgowa,
finansowa i handlowa konieczna do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego
oraz podlegająca archiwizacji.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Grodzisk Wielkopolski
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej