• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-08-01
  • Identyfikator ogłoszenia: #56350

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą aktywa w postaci:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnicy Targówek przy Ul. Odrowąża 11 i Staniewickiej 16A, składającej się z działek ewid. nr 15/1, 15/2 i 15/3 z obrębu 4-18-10, o łącznej pow. 8 421 m2, dla której prowadzona jest KW nr WA3M/00192075/6 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, ruchomości w postaci sprzętu komputerowego, wyposażenia i mebli biurowych, innych maszyn i urządzeń, zapasów magazynowych, zbywalnych wierzytelności
powstałych przed ogłoszeniem upadłości, udziałów oraz akcji imiennych, obligacji, zbywalnych wartości niematerialnych i prawnych.
W skład Przedmiotu przetargu nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione.
Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 40 928 970,06 zł (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 06/100) brutto, w tym cena w kwocie 34 719 530,68 zł netto oraz kwota 6 209 439,38 zł podatku od towarów i usług.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej