• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-03-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #60569

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego UNION spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gdańsku, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. 14 017 052,25 zł (słownie: czternaście milionów siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 25/100) .

2. Sprzedaż dotyczy całości przedsiębiorstwa obejmującej:
a) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych: 228/16, 228/27, 228/31, 228/32 o łącznej powierzchni 1,6320 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, położonego pod adresem: Ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00232658/5, wskazane w spisie inwentarza pod pozycją 2.1
b) Prawa do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza pod pozycjami 1.1 - 1.435
c) Prawa majątkowe wskazane w spisie inwentarza pod pozycjami 4.1 - 4.63

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdańsk
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej